Primární péče

Primární péče všeobecným praktickým lékařem

Poskytujeme primární péči všeobecným praktickým lékařem. Tato péče je poskytována zejména na základě smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Zdravotnické zařízení má uzavřenou smlouvu s následujícími zdravotními pojišťovnami.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
 • Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna (213)
 • Oborová zdravotní pojišťovna bank a pojišťoven (207)
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (211)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

Je nutné hlásit změnu zdravotní pojišťovny!


Jedná se zejména o vyšetření aktuálního zdravotního stavu a návrh léčby, vyhledávání a léčba chronických nemocí a následná dispenzární péče, vyšetření v rámci preventivních prohlídek hrazených pojišťovnou 1x za 2 roky.

Primární péče všeobecným praktickým lékařem je poskytována na základě registrace pacientů ve zdravotnickém zařízení. Pro registrované pojištěnce je péče poskytována bez omezení. Pro pojištěnce ostatních zdravotních pojišťoven a neregistrované pojištěnce bez přímé úhrady je možno poskytnout pouze neodkladnou péči. Ostatní péče a služby jsou poskytovány dle ceníku zdravotnického zařízení.


Registrace u praktického lékaře

 1. podmínky registrace:
  • věk nad 14 let
  • odstup 3 měsíců od poslední registrace u praktického lékaře
 2. doklady:
  • průkazka pojištěnce (u osob pojištěných u zdravotní pojišťovny)
  • zdravotní dokumentace výhodou (usnadní vstupní prohlídku)
 3. zdravotní dokumentace:
  • pacient nemá povinnost při registraci dodat zdravotnickou dokumentaci
  • v rámci zákona č. 20/1966Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění se v §67b Zdravotní dokumentace se praví "v případě změny ošetřujícího lékaře je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče", tato povinnost se týká všech lékařů, nejen těch, u nichž je pacient registrován.
  • nový registrující lékař má tedy povinnost dřívějšího lékaře požádat o výpis ze zdravotnické dokumentace, a ten má povinnost jej poskytnout.

Při registraci bude vyplněna žádost o novou registraci pro zdravotní pojišťovnu a bude provedena vstupní prohlídka.

Vytvořte si webové stránky zdarma!