Pracovnělékařské služby

Služby pracovně lékařské péče

Tato služba je poskytována zejména na základě smluvního vztahu se zaměstnavateli. V rámci pracovně lékařské péče provádíme prohlídky před nástupem do zaměstnání, vstupní, periodické, výstupní, mimořádné a následné prohlídky, prohlídky pracovišť, poradenskou činnost pro zaměstnance, zaměstnavatele a v neposlední řadě provádíme přednášky první pomoci pro zaměstnavatele. Posoudíme zdravotní stav zaměstnanců i fyzických osob pro účely svářečských průkazů, obsluhy tlakových nádob, výtahů, strojních a elektrických zařízení, řízení motorových vozidel, včetně vysokozdvižných vozíků, zaměstnanců pracující na noční směny atd. Aktuálně o provedené činnosti vždy vyhotovíme zápis, vystavíme lékařský posudek dle platné legislativy.


K prohlídce pracovnělékařské péče si vezměte:

  • řádně vyplněnou a podepsanou žádost od svého zaměstnavatele
  • do skleničky ranní moč
  • aktuální výpis ze zdravotnické dokumentace ne starší 3 měsíců (nelze nahradit donesením zdravotnické dokumentace)
Vytvořte si webové stránky zdarma!