CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ OD 1 .1. 2024

Cílené vyšetření a aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou (není zahrnuta cena očkovací látky - dle ceníku dodavatele)

cena     350,- Kč

Předoperační vyšetření k zákrokům nehrazeným zdravotní pojišťovnou (s EKG a odběrem krve)

cena     700,- Kč

Cílené vyšetření praktickým lékařem

cena     300,- Kč

Jednoduchý administrativní výkon

cena     100,- Kč

Složitý administrativní výkon ( zpráva lékaře, lékařské potvrzení, potvrzení k žádosti do domova seniorů......)

cena     400,- Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz a vystavení posudku

cena     800,- Kč

Vyšetření a posudek pro ŘP nad 65 let s platnou preventivní prohlídkou/ bez platné preventivní prohlídky

cena     500,- Kč/800,- Kč

Vydání posudku před nástupem ke studiu

cena     300,- Kč

Konzultace nesledující léčebný účel 15 minut

cena     300,- Kč

Nahlížení do zdravotní dokumentace za přítomnosti zdrav. pracovníka ordinace za každých započatých 30 minut

cena     500,- Kč

Kopie dokumentace na žádost pacienta 1 strana

cena     10,- Kč

Doprava za klientem ( mimo spádové území)

cena     20,- Kč/1 km

Lékařská zpráva o úrazu, nemoci, pracovní neschopnosti na žádost klienta, soudu, komerční pojišťovny, policie - dle časové náročnosti za 30 minut

cena     700,- Kč

Podrobný výpis na žádost klienta, komerční pojišťovny dle časové náročnosti za 30 minut

cena     700,- Kč

Vyšetření a posudek pro dobrovolné hasiče

cena     500,- Kč

Vyšetření a vystavení zdravotního průkazu

cena     350,- Kč

Vyšetření a posudek k držení zbrojního průkazu

cena     1.000,- Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace

cena     400,- Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace do vlastního formuláře

cena     600,- Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace expresní / do 24 hod/

cena     800,- Kč

Odběr krve ze žíly na žádost pacienta (není zahrnuta cena požadovaných vyšetření dle ceníku laboratoře )

cena     70,- Kč

Aplikace injekcí indikovaných v jiném zdravotnickém zařízení ( hořčík, vit. B12, vit. B, hormonální inj....)

cena     50,- Kč

Stanovení hladiny glukosy glukometrem na žádost pacienta

cena     25,- Kč

Komplexní vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti k práci

cena     800,- Kč

Výkony pracovnělékařských služeb

cena     dle smlouvy

Poplatek za přednostní ošetření

cena     300,- Kč

Poplatek za ošetření mimo ordinační hodiny

cena     300,- Kč

Stanovení okultního krvácení – test ze stolice

cena     450,- Kč

Provedení EKG na vlastní žádost

cena     250,- Kč

Ztráta nebo proexpirování zkumavky na test okultního krvácení do stolice

cena     50,- Kč

Vytvořte si webové stránky zdarma!