Ceník výkonů nehrazený ze zdravotního pojištění

 Cílené vyšetření a aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou (není zahrnuta cena očkovací látky - dle ceníku dodavatele)   250 ,- Kč

 Předoperační vyšetření k zákrokům nehrazeným zdravotní pojišťovnou (bez EKG a laboratorního vyšetření) 500,- Kč

Cílené vyšetření praktickým lékařem 300 ,- Kč

Jednoduchý administrativní výkon 100 ,- Kč

Složitý administrativní výkon ( zpráva lékaře, lékařské potvrzení, potvrzení k žádosti do domova seniorů...) 300,- Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz 600 ,- Kč

Vyšetření a posudek pro ŘP nad 65 let s platnou preventivní prohlídkou/ bez platné preventivní prohlídky 300/600 ,-Kč

Vydání posudku před nástupem ke studiu 300 ,- Kč

Konzultace nesledující léčebný účel 15 minut 300,- Kč

Nahlížení do zdravotní dokumentace za přítomnosti zdrav. pracovníka ordinace za každých započatých 30 minut 500 ,- Kč

Kopie dokumentace na žádost pacienta 1 strana 10 ,- Kč

Doprava za klientem ( mimo spádové území) / km 20 ,- Kč

Lékařská zpráva o úrazu, nemoci, prac.neschopnosti na žádost klienta, soudu, komerční pojišťovny, policie - dle časové náročnosti za 30 minut 600,- Kč

Podrobný výpis na žádost klienta, komerční pojišťovny dle časové náročnosti za 30 minut 600,- Kč

Vyšetření a posudek pro dobrovolné hasiče 400 ,- Kč

Opak.vyšetření pro držení zbrojního průkazu + posudek 600 ,- Kč

Vyšetření pro vydání zbrojního průkazu + posudek 1000 ,- Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace 300 ,- Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace do vlastního formuláře 500 ,- Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace expresní / do 24 hod/ 600 ,- Kč

Vyšetření a vystavení zdravotního průkazu 250 ,- Kč

Odběr krve ze žíly na žádost pacienta (není zahrnuta cena požadovaných vyšetření dle ceníku laboratoře ) 60 ,- Kč

Aplikace injekcí indikovaných v jiném zdravotnickém zařízení ( hořčík, vit. B12, vit. B, hormonální inj....) 50 ,- Kč

Stanovení hladiny glukosy glukometrem na žádost pacienta 25 ,- Kč

Komplexní vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti k práci 600 ,- Kč

Výkony pracovnělékařských služeb - dle smlouvy .

Poplatek za přednostní ošetření 300,- Kč

Poplatek za ošetření mimo ordinační hodiny 300 ,- Kč

Stanovení okultního krvácení - test ze stolice 450 ,- Kč

Provedení antigenního testu SARS CoV2 + certifikát 300 ,- Kč

Provedení EKG na vlastní žádost 200 ,- Kč

Ztráta nebo proexpirování zkumavky na test okultního krvácení do stolice 50 ,- Kč

Vytvořte si webové stránky zdarma!