Covid 19


 • Covid-19: doporučení pro pacienty, červenec 2022

  Vážení pacienti, pokusím se krátce shrnout aktuální doporučení týkající se covidu-19 z pohledu praktického lékaře. Prosím, mějte na paměti, že situace se může měnit, bude v tom případě třeba opět aktualizovat.
  1. Infekce covid-19 tu stále je, aktuálně počet případů stoupá, t.č. převažují varianty omikron BA.4/BA.5 viz NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění
  2. Na základě příznaků je infekce covidem-19 nerozeznatelná od jiných respiračních infekcí, někdy zaměnitelná i s dalšími infekčními onemocněními. Průběh je u většiny pacientů lehký - nejčastějšími příznaky nyní jsou:
  • škrábání v krku
  • suchý kašel
  • zvýšená teplota/horečka
  • bolest kloubů a svalů
  • bolest hlavy
  • průjem, nevolnost
  • ztráta chuti a čichu
  • u seniorů a malých dětí často nespecifické příznaky: únava, apatie, kolaps/pád, snížený příjem tekutin/stravy
  3. Kdo by se měl testovat a jak:
  • osoby s příznaky
  • velmi užitečné je mít doma po ruce kvalitní antigenní test koupený v lékárně, spolehlivější jsou testy z výtěru z nosu, oproti testům ze slin (v případě pozitivity zahajte samoizolaci a kontaktujte svého praktického lékaře, negativní test, zejména při přítomnosti příznaků infekci covid-19 nevylučuje, doporučujeme test zopakovat další den a/nebo se nechat otestovat ve zdravotnickém zařízení) Domácí samotest lze doporučit i rizikovým pacientům a osobám bez příznaků, které byly v kontaktu s covid pozitivní osobou a žijí ve společné domácnosti s rizikovým pacientem (zejm. pacienti na chemoterapii, imunosupresivní léčbě, senioři, chronicky nemocní).
  • pro stanovení diagnózy v ČR i celé Evropě postačuje u osoby s příznaky infekce pozitivní antigenní test provedený ve zdravotnickém zařízení (není nutná konfirmace PCR), po zadání testu ze strany zdravotnického zařízení do Informačního systému infekčních nemocí Vám přijde SMS, za 10 dní je ke stažení certifikát o prodělání onemocnění na https://ocko.uzis.cz/
  • o indikaci PCR vyšetření hrazeného ze zdravotního pojištění rozhoduje lékař, je třeba, aby vystavil a odeslal do systému elektronickou žádanku, Vy potom jdete jen s kartičkou pojišťovny na testovací místo
  4. Co dělat v případě pozitivity testu?
  • jestliže se jedná o test domácí, kontaktujte svého praktického lékaře a domluvte se na dalším postupu, zahajte samoizolaci, u rizikových pacientů doporučujeme vyšetření a konfirmaci testu ve zdravotnickém zařízení co nejdříve, je možné doporučit a zahájit léčbu antivirotiky (molnupiravir/Lagevrio)
  • jedná-li se o test ve zdravotnickém zařízení, řiďte se doporučením lékaře, izolace trvá minimálně 7 dní (den testu = den 0)
  • konfirmace PCR není nutná, jestliže byl proveden antigenní test ve zdravotnickém zařízení a máte příznaky onemocnění
  5. Jak má postupovat rizikový pacient?
  • pacienti s vyšším rizikem těžkého průběhu covid-19 jsou zejména osoby s výrazně sníženou imunitou (na chemoterapii, imunosupresivní léčbě, s aktivním onkologickým onemocnění), senioři nad 65 let, pacienti s chronickými onemocněními (cukrovka, vysoký krevní tlak, onemocnění plic, ledvin, jater), obézní, těhotné ve 3. trimestru
  • doporučujeme kontaktovat v případě příznaků infekčního onemocnění co nejdříve ošetřujícího lékaře (praktického, nebo specialistu, který pečuje o Vaše základní onemocnění)
  • je vhodné časné vyšetření v ordinaci a fyzické kontroly dle uvážení lékaře při vstupním vyšetření
  • může být indikována léčba antivirotiky (molnupiravir, Lagevrio), žádanku musí vystavit ošetřující lékař, je papírová, vyzvednutí ve vybraných lékárnách, většinou nemocničních, může vyzvednout rodinný příslušník/pověřená osoba
  • pro těžce imunokompromitované pacienty (po transplantaci, na biologické léčbě vedoucí ke snížení počtu bílých krvinek, v aktivní léčbě pro leukémie/lymfomy, se závažným primárním imunodeficitem), kteří nebyli účinně očkováni nebo nevytvořili postvakcinační ochranu a jsou ohroženi progresí covidu-19 do závažného stavu je k dispozici preexpoziční profylaxe (tzn. ještě, než se nakazíte) kombinací protilátek Evusheld (tixagevimab/cilgavimab), o indikaci se poraďte s ošetřujícím lékařem-specialistou
  6. Léčba
  • postup se významně nezměnil od stávajících doporučení
  • viz Doporučení SVL ČLS JEP - Domácí léčba covidu-19
  7. Zhoršení stavu
  • v případě zhoršení stavu se řiďte doporučeními pro pacienty Společnosti všeobecného lékařství a Společností infekčního lékařství ČLS JEP viz Kdy a jak do nemocnice - doporučení SVL a Rady pacientům - domácí léčba covidu-19 SIL ČLS JEP• kontaktujte lékaře (praktického, či ambulantního specialistu, který pečuje o Vaše chronické onemocnění)
  • v případě život ohrožujícího stavu volejte Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS), v případě, že si nejste jisti, zda volat ZZS, kontaktujte nejprve praktického či ambulantního lékaře, je-li dostupný a poraďte se o vhodném postupu, nezneužívejte ZZS
  8. Co očkování?
  • 3 dávky očkování (nebo 1 dávka jednodávkové vakcíny a 1 posilovací dávka mRNA vakcíny) chrání s vysokou účinností proti těžkému průběhu onemocnění
  • rozhodnutí MZ ČR o 2. posilovací (4.) dávce ještě nebylo vydáno, zahájení očkování je očekáváno v polovině srpna 2022, doporučení se může měnit, silně doporučeno bude pro rizikové pacienty, očkovat se bude jak v očkovacích centrech, tak i u praktických lékařů
  • osobám bez 3. (1. posilující dávky), zejména těm s rizikem těžkého průběhu covidu-19 očkování 1 dávkou mRNA vakcíny doporučujeme co nejdříve
  • dosud neočkovaným, zejména rizikovým pacientů očkování silně doporučujeme, jsou k dispozici mRNA vakcíny i Nuvaxovid (vakcína Novavax)
  • u osob s významnou poruchou imunity (středně těžký a těžký imunodeficit, imunosupresivní léčba, aktivní onkologické onemocnění) je základní očkování 3dávkové - tzn. pokud ještě nebyla aplikována posilovací (4.) dávka, doporučujeme ji co nejdříve (informace Vám poskytne lékař-specialista pečující o vaše základní onemocnění)
  • jestliže jste covid-19 právě prodělali a nemáte-li poruchu imunity, doporučujeme přeočkování za 3 měsíce, nejdříve za 14 dní od prodělání, blíže viz Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování proti onemocnění covid-19 z 21.2.2022• Doporučení České vakcinologické společnosti k aplikaci posilujících dávek očkování proti covid-19 z 16.6.2022
  9. Cestování do zahraničí
  • většina zemí již zrušila, nebo postupně ruší covid pasy
  • pro aktuální doporučení sledujte https://www.mzv.cz/rozcestnik
  • dopravní společnosti mohou mít vlastní požadavky, co se týká testování, tyto testy nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, doporučujeme ověřit před cestou
  • doporučujeme v místech s vyšší koncentrací osob (letiště, nádraží, haly) používat respirátor
  • doporučujeme si na dovolenou vzít několik ks antigenních testů pro rychlou orientaci
  10. Racionální protiepidemická opatření na individuální úrovni - co může udělat každý z nás• nechat se očkovat - s přihlédnutím k individuálním rizikům
  • používat respirátory ve zdravotnických zařízeních a v místech s vyšší koncentrací osob, na cestách
  • v případě příznaků infekce se samoizovat a otestovat na covid-19, nechodit na návštěvy, zejm. se vyvarovat kontaktu se seniory a rizikově nemocnými
  • nenechat zejména chronicky nemocné seniory hlídat nemocné děti
Vytvořte si webové stránky zdarma!